Ahjolan kansalaisopisto on lakisääteistä valtionosuutta saava vapaan sivistystyön oppilaitos. Kansalaisopistossa ei ole ikään tai asuinpaikkaan perustuvia rajoituksia. Suurin osa opetuksesta on suunniteltu aikuisille. Mikäli ryhmä soveltuu lapsille, on asiasta erillinen maininta ryhmän esittelytekstissä. 

Kurssivalikko ja ilmoittautumiset

 
KIELET
 
Kieltenopiskelusta Ahjolassa
 
Kenelle kansalaisopiston kurssit on tarkoitettu?
Ahjolan kansalaisopiston kielikurssit tarjoavat kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden vieraiden kielten ryhmämuotoiseen opiskeluun. Haluamme pitää ovet avoimina ja kynnykset matalina, ottaa huomioon kunkin opiskelijan omat lähtökohdat ja oppimistarpeet ja välttää suorituspaineita. Opettajamme ovat aikuisopetuksen ammattilaisia, ja ryhmäopiskelussa myös kaikki osallistujat tuovat oman panoksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.
 
Miten kauan vieraan kielen oppiminen kansalaisopistossa kestää?
Oppiminen on yksilöllistä. Joku oppii nopeammin, toinen vähän hitaammin, mutta jos intoa ja harrastusta riittää, kaikki äidinkieltään oppineet voivat oppia myös vierasta kieltä.  Hetkessä se ei tapahdu, mutta hankittu kielitaito on käytössä heti ensimmäisestä tunnista lähtien, ei vasta vuosien kuluttua! 
Alla olevat aika-arviot ovat viitteellisiä. Oppimisen vaatima aika riippuu myös opiskeltavasta kielestä, aikaisemmista kieliopinnoista, motivaatiosta, opiskelun säännöllisyydestä, opiskeluun viikoittain käytettävästä ajasta jne. Kansalaisopistoissa useimmat opiskelijat haluavat oppia ja kehittää puhumisen ja puhutun kielen ymmärtämisen taitoja, joilla selviytyy arkitilanteissa, esimerkiksi matkoilla. Sen vuoksi näitä taitoja painotetaan opetuksessa enemmän kuin lukemista ja kirjoittamista. Puheharjoittelu vie paljon aikaa, mutta on välttämätöntä opitun aktivoimiseksi ja taidon vahvistamiseksi. 
 
Kielikurssien tasot
Kansalaisopiston kielikurssien tasot noudattavat pääpiirteissään sekä Suomessa että muualla EU-maissa annettavan kielikoulutuksen taitotasoluokituksia.  
Yksityiskohtaiset tasokuvaukset löydät esim. seuraavista linkeistä:
 
ALKEISTASO (A1)
Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Tällä tasolla opit kertomaan muutaman sanan lausein itsestäsi (kuka olet, missä asut, millainen perheesi on, mitä harrastat, mitä teet työksesi) ja selviydyt yksinkertaisista keskusteluista (tervehdykset, kuulumisten vaihto) ja asiointitilanteista. Opiskeltavat lauserakenteet ovat vielä yksinkertaisia, ja sanaston opiskelu on lähiympäristön esineiden ja asioiden nimeämistä (koti, vaatetus, ruoka, sää). Harjoiteltavat kielenkäyttötilanteet ovat konkreettisia, ja ne liittyvät välittömään ympäristöösi. Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tämän tason saavuttaminen vie vähintään n. 1-2 vuotta.
 
KEHITTYVÄ PERUSKIELITAITO (A2 )
Tällä tasolla opit selviytymään sellaisista kielenkäyttötilanteista, jotka edelleen liittyvät omaan jokapäiväiseen elämääsi ja toimintaasi, esim. matkoilla. Osaat kertoa lyhyesti itsestäsi ja lähipiiristäsi, selviydyt ennakoitavista asiointilanteista (ostokset, matkalippujen ostaminen, ravintola jne.), ymmärrät pääpiirteissään esim. ravintolan ruokalistan, aikataulut, opasteet jne.  Puhutun viestin ymmärtäminen vaatii usein toistoa, mutta kun aihe on tuttu tai tilanteesta pääteltävissä, ymmärrät hitaasti ja selvästi puhuttua yleispuhekieltä. Ääntämisesi on ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyykin.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tämän tason saavuttaminen vie vähintään n. 4-5 vuotta. 
 
PERUSKIELITAITO (B1)
Tasolla B1 ymmärrät selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy omaan kokemuspiiriisi (työ, vapaa-aika tai opiskelu) tai yleistietoon ( esim. tv-uutiset). Osaat ilmaista itseäsi jo melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa, pitää keskustelua yllä ilman puhekumppanin apua ja sovittaa kielenkäyttöäsi tilanteen vaatimuksiin (esim. kohteliaisuus). Kielenkäyttötilanteet kattavat vähitellen aikaisempaa laajemman elämänpiirin, esim. työn, opiskelun ja harrastukset, joista osaat kertoa kuvaillen, eritellen ja vertaillen. Pystyt puhumaan tutuista aiheista suhteellisen laajasti, vaikka puheessasi esiintyykin vielä taukoja ja epäröimistä, samoin kielioppivirheitä. Virheet eivät yleensä haittaa ymmärrettävyyttä.  B1-tasoa pidetään työelämässä toimimisen ja opiskelun minimitasona.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tämän tason saavuttaminen vie vähintään n. 5-6 vuotta.
 
ITSENÄINEN KIELITAITO (B2 )
Tasolla B2 ymmärrät yleiskielistä puhetta useimmissa sosiaalisen elämän, työelämän ja koulutuksen tilanteissa. Osaat koota tarvittaessa yhteen kuulemasi laajan keskustelun tai esityksen keskeisen sisällön. Viestit sujuvasti ja melko vaivattomasti myös valmistelemattomissa tilanteissa ja pystyt perustellen esittämään omia ajatuksiasi ja mielipiteitäsi, käsittelemään ajankohtaisia aiheita selkeästi ja luontevasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytät kielen rakenteita ja sanastoa monipuolisesti myös käsitteellisistä aiheista puhuessasi. B2 on työelämän sujuva kielitaito ja esim. lukion kieltenopetuksessa laajan oppimäärän päättötaso.
 
TAITAJAN KIELITAITO (C1)
Tasolla C1 ymmärrät vaivattomasti keskusteluja, luentoja, esityksiä jne. myös silloin, kun puhe ei ole yleiskielistä eikä selkeästi jäsenneltyä eikä aihepiiri ole ennestään tuttu. Tunnistat merkitys- ja tyylivivahteita niin puheessa kuin tekstissäkin. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla sekä sosiaalisissa että ammatillisissa yhteyksissä. Sanaston ja kielen rakenteiden hallinta on niin laajaa, että satunnaiset puutteet ja virheet rajoittavat ilmaisuasi vain harvoin.
 
OPINTONEUVONTA
Kielten opintoneuvonta alkaa  18.8.2014 klo 12.00, p. 044 553 8414 ja 044 553 8451
Myös opettajat antavat opintoneuvontaa oppituntiensa yhteydessä. Jos valitsemasi kurssi ei ole sinulle sopiva, kurssin vaihtaminen on mahdollista milloin tahansa.
 
 
KUDONTA
 

Kudonta on tilamuutosten vuoksi toistaiseksi tauolla.

Kudonnan teoriakurssi (1104000) pidetään 2.10.-27.11.2014

JOOGA
Jooga on kaikille sopiva itsekasvatusmenetelmä, jossa työskennellään itsenäisesti
oman kehittymisen hyväksi niin henkisesti kuin ruumiillisestikin.
Joogan perustana ovat keskittyneesti ja tietoisesti suoritettavat harjoitukset,
luonnollinen ja tietoinen hengitys ja rentoutuminen sekä sisäisen hiljaisuuden kokeminen.

ASAHI 
Asahi on itämaisten kehotietoisuusharjoitusten ja länsimaisen lääketieteen pohjalta
luotu terveysliikuntamuoto. Liikkeet tehdään seisten rauhalliseen tahtiin hengityksen
yhdistämänä. Asahissa etistään kehon ja mielen yhteyttä sekä pystysuoraa ja rentoa
asentoa.

TAIJI
Taiji eli ns. kiinalainen aamuvoimistelu on hidas, pehmeä ja pyöreä liikuntamuoto, jossa terveydenhoito, elämänfilosofia ja kamppailutaito yhdistyvät harmoniseksi kokonaisuudeksi. Taiji opettaa mielen ja kehon tarkoituksenmukaista, rentoa käyttöä parantaen mm. tasapainoa ja koordinaatiokykyä.

SHINDO
Shindo on japanilaista mediaanivenyttelyä, joka perustuu rentoutukseen, kosketukseen ja sydämelliseen asenteeseen.
Venytykset vaikuttavat meridiaanien eli energiakanavien kautta sekä mieleen että kehoon. Ne sopivat kaikille ja tuovat elinvoimaa, virkistystä ja rentoutusta.
 

 

Kuva: Seppo Lahtinen