Kuva: Heli Ilomäki
Ahjolan kansalaisopisto on lakisääteistä valtionosuutta saava vapaan sivistystyön oppilaitos. Kansalaisopistossa ei ole ikään tai asuinpaikkaan perustuvia rajoituksia. Suurin osa opetuksesta on suunniteltu aikuisille. Mikäli ryhmä soveltuu lapsille, on asiasta erillinen maininta ryhmän esittelytekstissä. 

Kurssivalikko ja ilmoittautumiset

 
KIELET
 
Kieltenopiskelusta Ahjolassa

Kenelle kansalaisopiston kurssit on tarkoitettu?

Ahjolan kansalaisopiston kielikurssit tarjoavat kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden vieraiden kielten ryhmämuotoiseen opiskeluun.  Haluamme pitää ovet avoimina ja kynnykset matalina, ottaa huomioon kunkin opiskelijan omat lähtökohdat ja oppimistarpeet ja välttää suorituspaineita. Opettajamme ovat aikuisopetuksen ammattilaisia, ja ryhmäopiskelussa myös kaikki osallistujat tuovat oman panoksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Miten kauan vieraan kielen oppiminen kansalaisopistossa kestää?

Oppiminen on yksilöllistä. Joku oppii nopeammin, toinen hitaammin, mutta jos intoa ja harrastusta riittää, kaikki äidinkieltään oppineet voivat oppia myös vierasta kieltä.  Hetkessä se ei tapahdu, mutta hankittu kielitaito on käytössä heti ensimmäisestä tunnista lähtien, ei vasta vuosien kuluttua! 

Kurssikuvauksissa olevat aika-arviot ovat hyvin viitteellisiä. Oppimisen vaatima aika riippuu opiskeltavasta kielestä, aikaisemmista kieliopinnoista, motivaatiosta, opiskelun säännöllisyydestä, opiskeluun viikoittain käytettävästä ajasta jne. Kansalaisopistossa kielten viikkotuntimäärä on pieni, ja tietyn tason saavuttaminen vie sen takia pidemmän ajan kuin esimerkiksi kouluopetuksessa.

Suurin osa opiskelijoistamme haluaa parantaa nimenomaan suullista kielitaitoaan ja puheen ymmärtämistä sekä oppia selviytymään paremmin käytännön tilanteissa esimerkiksi matkoilla, uusien perheenjäsenten kanssa tai työelämässä. Näitä taitoja painotetaankin useimmilla kielikursseilla enemmän kuin lukemista ja kirjoittamista. Puheharjoittelu on myös välttämätöntä muutoin opitun aktivoimiseksi käytännön kielitaidoksi.

Kielikurssien tasot

Kansalaisopiston kielikurssien tasot noudattavat pääpiirteissään sekä Suomessa että muualla EU-maissa annettavan kielikoulutuksen taitotasoluokituksia. 

Opetushallituksen verkkosivuilta löydät yksityiskohtaisen taitotasokuvauksen:

www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf

Alkeistaso (A1)

Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Tällä tasolla olevilla kursseilla opit kertomaan itsestäsi (kuka olet, missä asut, millainen perheesi on, mitä harrastat, mitä teet työksesi) ja selviytymään yksinkertaisista keskusteluista (tervehdykset, kuulumisten vaihto) ja asiointitilanteista. Opiskeltavat lauserakenteet ovat vielä yksinkertaisia, ja sanasto liittyy lähiympäristöön (koti, vaatetus, ruoka, sää jne.). Harjoiteltavat kielenkäyttötilanteet ovat konkreettisia, ja myös ne liittyvät välittömään ympäristöösi.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tällä tasolla opiskellaan vähintään n. 1-2 vuotta.

Kehittyvä peruskielitaito (A2)

Tällä tasolla opit selviytymään sellaisista kielenkäyttötilanteista, jotka edelleen liittyvät omaan jokapäiväiseen elämääsi ja toimintaasi, esim. matkoilla. Osaat kertoa lyhyesti itsestäsi ja lähipiiristäsi, selviydyt ennakoitavista asiointilanteista (ostokset, matkalippujen ostaminen, ravintola jne.), ymmärrät pääpiirteissään esim. ravintolan ruokalistan, aikataulut, opasteet jne. Puhutun viestin ymmärtäminen vaatii usein toistoa, mutta kun aihe on tuttu tai tilanteesta pääteltävissä, ymmärrät hitaasti ja selvästi puhuttua yleispuhekieltä. Ääntämisesi on ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyykin. Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla opiskelevilla tämän tason opinnot sijoittuvat yleensä opiskeluvuosille 3-5.

Peruskielitaito (B1)

Tasolla B1 ymmärrät selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin (työ, vapaa-aika tai opiskelu) tai yleistietoon (esim. tv-uutiset). Osaat ilmaista itseäsi jo melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa, pitää keskustelua yllä ja sovittaa kielenkäyttöäsi tilanteen vaatimuksiin (esim. kohteliaisuus). Kielenkäyttötilanteet kattavat vähitellen aikaisempaa laajemman elämänpiirin, esim. työn, opiskelun ja harrastukset, joista osaat kertoa kuvaillen, eritellen ja vertaillen. Pystyt puhumaan tutuista aiheista suhteellisen laajasti, vaikka puheessasi esiintyykin vielä taukoja ja epäröimistä, samoin kielioppivirheitä. B1-tasoa pidetään työelämässä toimimisen ja opiskelun minimitasona.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tämän tason saavuttaminen vie vähintään n. 5-6 vuotta.

Itsenäinen kielitaito  (B2 )

Tasolla B2 ymmärrät yleiskielistä puhetta useimmissa sosiaalisen elämän, työelämän ja koulutuksen tilanteissa. Osaat koota tarvittaessa yhteen kuulemasi laajan keskustelun tai esityksen keskeisen sisällön. Viestit sujuvasti ja melko vaivattomasti myös valmistelemattomissa tilanteissa ja pystyt perustellen esittämään omia ajatuksiasi ja mielipiteitäsi, käsittelemään ajankohtaisia aiheita selkeästi ja luontevasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytät kielen rakenteita ja sanastoa monipuolisesti myös käsitteellisistä aiheista puhuessasi. B2 on työelämän sujuva kielitaito ja esim. lukion kieltenopetuksessa laajan oppimäärän päättötaso.

Taitajan kielitaito (C1)

Tasolla C1 ymmärrät vaivattomasti keskusteluja, luentoja, esityksiä jne. myös silloin, kun puhe ei ole yleiskielistä eikä selkeästi jäsenneltyä eikä aihepiiri ole ennestään tuttu. Tunnistat merkitys- ja tyylivivahteita niin puheessa kuin tekstissäkin. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla sekä sosiaalisissa että ammatillisissa yhteyksissä. Sanaston ja kielen rakenteiden hallinta on niin laajaa, että satunnaiset puutteet ja virheet rajoittavat ilmaisuasi vain harvoin.

Opintoneuvonta

Kielten opintoneuvonta arkisin klo 10-15,  p. 044 553 8414 tai 044 553 8451.
Myös opettajat antavat opintoneuvontaa oppituntiensa yhteydessä. Jos valitsemasi kurssi ei ole sinulle sopiva, kurssin vaihtaminen on mahdollista milloin tahansa. Ilmoitathan ryhmän vaihdosta Ahjolaan yllä oleviin numeroihin.

 
KUDONTA
Kudonta on tilamuutosten vuoksi toistaiseksi tauolla.


JOOGA
Jooga on kaikille sopiva itsekasvatusmenetelmä, jossa työskennellään itsenäisesti
oman kehittymisen hyväksi niin henkisesti kuin ruumiillisestikin.
Joogan perustana ovat keskittyneesti ja tietoisesti suoritettavat harjoitukset,
luonnollinen ja tietoinen hengitys ja rentoutuminen sekä sisäisen hiljaisuuden kokeminen.

ASAHI 
Asahi on itämaisten kehotietoisuusharjoitusten ja länsimaisen lääketieteen pohjalta
luotu terveysliikuntamuoto. Liikkeet tehdään seisten rauhalliseen tahtiin hengityksen
yhdistämänä. Asahissa etistään kehon ja mielen yhteyttä sekä pystysuoraa ja rentoa
asentoa.

TAIJI
Taiji eli ns. kiinalainen aamuvoimistelu on hidas, pehmeä ja pyöreä liikuntamuoto, jossa terveydenhoito, elämänfilosofia ja kamppailutaito yhdistyvät harmoniseksi kokonaisuudeksi. Taiji opettaa mielen ja kehon tarkoituksenmukaista, rentoa käyttöä parantaen mm. tasapainoa ja koordinaatiokykyä.

SHINDO
Shindo on japanilaista mediaanivenyttelyä, joka perustuu rentoutukseen, kosketukseen ja sydämelliseen asenteeseen.
Venytykset vaikuttavat meridiaanien eli energiakanavien kautta sekä mieleen että kehoon. Ne sopivat kaikille ja tuovat elinvoimaa, virkistystä ja rentoutusta.