Ahjolan kansalaisopisto on lakisääteistä valtionosuutta saava vapaan sivistystyön oppilaitos. Kansalaisopistossa ei ole ikään tai asuinpaikkaan perustuvia rajoituksia. Suurin osa opetuksesta on suunniteltu aikuisille. Mikäli ryhmä soveltuu lapsille, on asiasta erillinen maininta ryhmän esittelytekstissä. 

Kurssivalikko ja ilmoittautumiset

 
KIELET
 
Kieltenopiskelusta Ahjolassa

Kenelle kansalaisopiston kurssit on tarkoitettu?

Ahjolan kansalaisopiston kielikurssit tarjoavat kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden vieraiden kielten ryhmämuotoiseen opiskeluun.  Haluamme pitää ovet avoimina ja kynnykset matalina, ottaa huomioon kunkin opiskelijan omat lähtökohdat ja oppimistarpeet ja välttää suorituspaineita. Opettajamme ovat aikuisopetuksen ammattilaisia, ja ryhmäopiskelussa myös kaikki osallistujat tuovat oman panoksensa yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Miten kauan vieraan kielen oppiminen kansalaisopistossa kestää?

Oppiminen on yksilöllistä. Joku oppii nopeammin, toinen hitaammin, mutta jos intoa ja harrastusta riittää, kaikki äidinkieltään oppineet voivat oppia myös vierasta kieltä.  Hetkessä se ei tapahdu, mutta hankittu kielitaito on käytössä heti ensimmäisestä tunnista lähtien, ei vasta vuosien kuluttua! 

Kurssikuvauksissa olevat aika-arviot ovat hyvin viitteellisiä. Oppimisen vaatima aika riippuu opiskeltavasta kielestä, aikaisemmista kieliopinnoista, motivaatiosta, opiskelun säännöllisyydestä, opiskeluun viikoittain käytettävästä ajasta jne. Kansalaisopistossa kielten viikkotuntimäärä on pieni, ja tietyn tason saavuttaminen vie sen takia pidemmän ajan kuin esimerkiksi kouluopetuksessa.

Suurin osa opiskelijoistamme haluaa parantaa nimenomaan suullista kielitaitoaan ja puheen ymmärtämistä sekä oppia selviytymään paremmin käytännön tilanteissa esimerkiksi matkoilla, uusien perheenjäsenten kanssa tai työelämässä. Näitä taitoja painotetaankin useimmilla kielikursseilla enemmän kuin lukemista ja kirjoittamista. Puheharjoittelu on myös välttämätöntä muutoin opitun aktivoimiseksi käytännön kielitaidoksi.

Kielikurssien tasot

Kansalaisopiston kielikurssien tasot noudattavat pääpiirteissään sekä Suomessa että muualla EU-maissa annettavan kielikoulutuksen taitotasoluokituksia. 

Opetushallituksen verkkosivuilta löydät yksityiskohtaisen taitotasokuvauksen:

www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf

Alkeistaso (A1)

Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille. Tällä tasolla olevilla kursseilla opit kertomaan itsestäsi (kuka olet, missä asut, millainen perheesi on, mitä harrastat, mitä teet työksesi) ja selviytymään yksinkertaisista keskusteluista (tervehdykset, kuulumisten vaihto) ja asiointitilanteista. Opiskeltavat lauserakenteet ovat vielä yksinkertaisia, ja sanasto liittyy lähiympäristöön (koti, vaatetus, ruoka, sää jne.). Harjoiteltavat kielenkäyttötilanteet ovat konkreettisia, ja myös ne liittyvät välittömään ympäristöösi.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tällä tasolla opiskellaan vähintään n. 1-2 vuotta.

Kehittyvä peruskielitaito (A2)

Tällä tasolla opit selviytymään sellaisista kielenkäyttötilanteista, jotka edelleen liittyvät omaan jokapäiväiseen elämääsi ja toimintaasi, esim. matkoilla. Osaat kertoa lyhyesti itsestäsi ja lähipiiristäsi, selviydyt ennakoitavista asiointilanteista (ostokset, matkalippujen ostaminen, ravintola jne.), ymmärrät pääpiirteissään esim. ravintolan ruokalistan, aikataulut, opasteet jne. Puhutun viestin ymmärtäminen vaatii usein toistoa, mutta kun aihe on tuttu tai tilanteesta pääteltävissä, ymmärrät hitaasti ja selvästi puhuttua yleispuhekieltä. Ääntämisesi on ymmärrettävää, vaikka ääntämisvirheitä esiintyykin. Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla opiskelevilla tämän tason opinnot sijoittuvat yleensä opiskeluvuosille 3-5.

Peruskielitaito (B1)

Tasolla B1 ymmärrät selkeästi puhuttua yleiskieltä, kun aihe liittyy tuttuihin asioihin (työ, vapaa-aika tai opiskelu) tai yleistietoon (esim. tv-uutiset). Osaat ilmaista itseäsi jo melko vaivattomasti myös ennakoimattomissa tilanteissa, pitää keskustelua yllä ja sovittaa kielenkäyttöäsi tilanteen vaatimuksiin (esim. kohteliaisuus). Kielenkäyttötilanteet kattavat vähitellen aikaisempaa laajemman elämänpiirin, esim. työn, opiskelun ja harrastukset, joista osaat kertoa kuvaillen, eritellen ja vertaillen. Pystyt puhumaan tutuista aiheista suhteellisen laajasti, vaikka puheessasi esiintyykin vielä taukoja ja epäröimistä, samoin kielioppivirheitä. B1-tasoa pidetään työelämässä toimimisen ja opiskelun minimitasona.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tämän tason saavuttaminen vie vähintään n. 5-6 vuotta.

Itsenäinen kielitaito  (B2 )

Tasolla B2 ymmärrät yleiskielistä puhetta useimmissa sosiaalisen elämän, työelämän ja koulutuksen tilanteissa. Osaat koota tarvittaessa yhteen kuulemasi laajan keskustelun tai esityksen keskeisen sisällön. Viestit sujuvasti ja melko vaivattomasti myös valmistelemattomissa tilanteissa ja pystyt perustellen esittämään omia ajatuksiasi ja mielipiteitäsi, käsittelemään ajankohtaisia aiheita selkeästi ja luontevasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytät kielen rakenteita ja sanastoa monipuolisesti myös käsitteellisistä aiheista puhuessasi. B2 on työelämän sujuva kielitaito ja esim. lukion kieltenopetuksessa laajan oppimäärän päättötaso.

Taitajan kielitaito (C1)

Tasolla C1 ymmärrät vaivattomasti keskusteluja, luentoja, esityksiä jne. myös silloin, kun puhe ei ole yleiskielistä eikä selkeästi jäsenneltyä eikä aihepiiri ole ennestään tuttu. Tunnistat merkitys- ja tyylivivahteita niin puheessa kuin tekstissäkin. Pystyt ilmaisemaan itseäsi spontaanisti, sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla sekä sosiaalisissa että ammatillisissa yhteyksissä. Sanaston ja kielen rakenteiden hallinta on niin laajaa, että satunnaiset puutteet ja virheet rajoittavat ilmaisuasi vain harvoin.

Opintoneuvonta

Kielten opintoneuvonta arkisin klo 10-15,  p. 044 553 8414 tai 044 553 8451.
Myös opettajat antavat opintoneuvontaa oppituntiensa yhteydessä. Jos valitsemasi kurssi ei ole sinulle sopiva, kurssin vaihtaminen on mahdollista milloin tahansa. Ilmoitathan ryhmän vaihdosta Ahjolaan yllä oleviin numeroihin.

 

 MUSIIKKI
Ahjolan kansalaisopistossa on tarjolla laaja valikoima musiikin kursseja. Lukuvuonna 2015-2016 on mahdollista opiskella seuraavia soittimia: huilu, saksofoni, viulu, kantele, sello, harmonikka, rummut, kitara, sähkökitara ja piano. Soitinopetusta annetaan pääsääntöisesti pienryhmissä, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. Kurssit on jaoteltu tasoryhmittäin, jotta jokaisella olisi helpompi löytää oma ryhmänsä. Kurssilaisilla tulee olla oma soitin ja tarvittaessa myös oma nuottiteline. Soitinopetuksen lisäksi pääset musisoimaan Ahjolan eri yhtyeissä tai laulamaan lukuisilla laulukursseilla. Näiden lisäksi on tarjolla vaihtuvia lyhytkursseja eri teemoin (muu musiikinopetus). Musiikin kurssit on suunnattu ensisijaisesti aikuisille ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. Lapsille suunnattuja ryhmiä on mm. viulussa, kanteleessa, huilussa ja pianossa (ks. myös Musiikkileikkikoulut).  

MUSIIKKILEIKKIKOULU
Ahjolan musiikkileikkikoulun eli muskarin tavoitteena on kehittää alle kouluikäisen lapsen musiikillisia ja liikunnallisia perusvalmiuksia. Samalla harjoitellaan kuuntelu- ja keskittymiskykyä sekä tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Muskarissa lauletaan, loruillaan, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin tahdissa sekä tutustutaan vähitellen nuotteihin, rytmeihin ja soittimiin. Alle 3-vuotiaat lapset osallistuvat opetukseen vanhemman kanssa. Alle 1-vuotiailla tulee olla mukana oma makuualusta (esim. pieni huopa) ja yli 1-vuotiailla tossut.

Muskareihin ja perhemuskareihin ilmoittaudutaan lapsen nimellä, mutta mukaan voi tulla myös useamman sisaruksen kanssa, jolloin ilmoittautuminen tulee tehdä molemmille lapsille. Kysy sisarushintaa Ahjolan toimistosta. Sisarusmuskarin hinta sisältää aikuisen lisäksi kaksi lasta, ilmoittautuminen toisen lapsen nimellä, lisätietokenttään sisaruksen nimi ja syntymäaika. Perhemuskareihin ovat myös vanhemmat tervetulleita. Musiikkivalmennuksessa keskitytään enemmän soittamiseen tutustuen eri soittimiin, mm. kanteleen soitto, rytmiorkesteri jne.

Muskareita järjestetään ympäri kaupunkia: Hervanta, Kalevanharju, Tammela, Keskusta, Pispala ja Lielahti. 

 

LIIKUNTA JA TERVEYS
JOOGA
Jooga on kaikille sopiva itsekasvatusmenetelmä, jossa työskennellään itsenäisesti
oman kehittymisen hyväksi niin henkisesti kuin ruumiillisestikin.
Joogan perustana ovat keskittyneesti ja tietoisesti suoritettavat harjoitukset,
luonnollinen ja tietoinen hengitys ja rentoutuminen sekä sisäisen hiljaisuuden kokeminen.

ASAHI 
Asahi on itämaisten kehotietoisuusharjoitusten ja länsimaisen lääketieteen pohjalta
luotu terveysliikuntamuoto. Liikkeet tehdään seisten rauhalliseen tahtiin hengityksen
yhdistämänä. Asahissa etistään kehon ja mielen yhteyttä sekä pystysuoraa ja rentoa
asentoa.

TAIJI
Taiji eli ns. kiinalainen aamuvoimistelu on hidas, pehmeä ja pyöreä liikuntamuoto, jossa terveydenhoito, elämänfilosofia ja kamppailutaito yhdistyvät harmoniseksi kokonaisuudeksi. Taiji opettaa mielen ja kehon tarkoituksenmukaista, rentoa käyttöä parantaen mm. tasapainoa ja koordinaatiokykyä.

SHINDO
Shindo on japanilaista mediaanivenyttelyä, joka perustuu rentoutukseen, kosketukseen ja sydämelliseen asenteeseen.
Venytykset vaikuttavat meridiaanien eli energiakanavien kautta sekä mieleen että kehoon. Ne sopivat kaikille ja tuovat elinvoimaa, virkistystä ja rentoutusta.
 

KÄDENTAIDOT

VERHOILU

Huonekaluverhoilu on pehmusteiden ja kankaiden vaihtamista erilaisiin huonekaluihin. Työ on tarkkuutta vaativaa ja vaiheittain etenevää työtä. Mitä tarkemmin tekee sitä enemmän aikaa kuluu, mutta lopputuloskin on kaunis ja kestävä.

Työ aloitetaan purkamalla vanhat kankaat pois ja pehmusteista säästetään kaikki käyttökelpoinen. Pohjatöiden teko on huonekaluverhoilun tärkein työvaihe. Tarpeen mukaan puuosia liimataan ja tukevoitetaan. Pintakäsittelyt on tehtävä kotona tai entisöintikursseilla. Joustinverhoilussa vaihdetaan vain rikkinäiset joustimet. Kaikkia käytettävissä olevia materiaaleja voidaan kierrättää, paitsi jos opiskelija itse haluaa vaihtaa ne kaikki uusiin. Purkaessa kannattaa ottaa valokuvia, sillä niin muistaa paremmin kuinka kaluste oli aiemmin tehty. Päällyskankaan valitsemisella ei ole kiirettä.
Suuret huonekalut ovat painavia, joten työnteko voi olla fyysisesti vaativaa. Pyrimme kurssin aikana auttamaan toisiamme huonekalujen siirtelyssä ja nostelemisessa. Vanhaa ei kannata heittää pois, kun sen voi uusia ja kierrättää. Huonekalu on kodin näyttävä keskipiste ja verhoilun valmistuttua on hienoa nähdä omien käsiensä tuotoksia. Tervetuloa verhoilun ihmeelliseen maailmaan!

PUUTYÖ

Puutyökursseilla voit toteuttaa omia ideoitasi ja suunnitella yksilöllisiä käyttö- ja taide-esineitä sekä oppia valmistamaan ne puumateriaalista. Opit käyttämään puuta materiaalin ehdoilla puun hankinnasta ja kuivaamisesta lopputuotteen huoltoon saakka. Hyvä, materiaalin ehdoilla valmistettu tuote kestää aikaa. Opit hyödyntämään myös pihapuita kuten omena- ja pihlajapuuta, jotka ovat oivaa materiaalia pienesineiden valmistukseen. Kurssilaiset hankkivat materiaalinsa pääosin itse, ellei kurssitekstissä ole muuta mainintaa. Joillakin kursseilla on mahdollista järjestää yhteinen materiaalinhankintaretki sahalle.

Puutyökurssit aloitetaan tutustumalla tiloihin sekä käytössä oleviin koneisiin ja työkaluihin ja niiden työturvalliseen käyttöön. Opiskelijat saavat ohjausta oman taitotasonsa mukaan, myös työn suunnittelussa opiskelijan osaaminen otetaan huomioon.
Puutyökurssit järjestetään pääasiassa kouluilla eri puolilla kaupunkia. Käytössä on puuntyöstökoneet ja käsityövälineet. Käyttö- ja turvallisuusohjeistuksen mukaisesti sitoudut yhteisiin pelisääntöihin työvälineiden käytön suhteen. Näin takaamme kurssien jatkuvuuden ja hyvän yhteishengen. Kouluilla toimivilla kursseilla opiskelijat kuljettavat pääsääntöisesti työt mukanaan, ellei kurssitekstissä toisin mainita.
Puutyökurssille osallistuessasi on hyvä olla voimassa oleva vapaa-ajanvakuutus ja henkilökohtaiset suojavälineet, kuten kuulo- ja hengityssuojaimet sekä suojalasit tarvittaessa. Kursseille ovat tervetulleita niin pitemmälle ehtineet kuin vasta-alkajatkin, ellei kurssitekstissä ole erikseen mainintaa lähtötasosta.

 

KUDONTA
Kudonta on tilamuutosten vuoksi toistaiseksi tauolla.